Home

BCB is de Begrafenis- en Crematievereniging Bleijerheide. 

Het doel van de vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geinspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

 

Let op: als BCB zijn wij onafhankelijk!! Wij werken niet samen met verzekeringsmaatschappijen of andere begrafenisondernemers!!